"Khu vực này được tuyên bố là khu bảo tồn động vật hoang dã, gây ra sự lo lắng cho các nhà phát triển." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Khu vực này được tuyên bố là khu bảo tồn động vật hoang dã, gây ra sự lo lắng cho các nhà phát triển." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khu vực này được tuyên bố là khu bảo tồn động vật hoang dã, gây ra sự lo lắng cho các nhà phát triển." tiếng anh câu này là:The area was declared a wildlife reserve, much to the chagrin of developers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login