"Các sinh viên tại trường đại học này là kem của cây trồng." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Các sinh viên tại trường đại học này là kem của cây trồng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các sinh viên tại trường đại học này là kem của cây trồng." tiếng anh câu này dịch: The students at this college are the cream of the crop.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login