"Chàng trai đang trèo cây dọc bờ sông." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chàng trai đang trèo cây dọc bờ sông." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chàng trai đang trèo cây dọc bờ sông." câu này tiếng anh là: Boys were climbing trees along the river bank.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login