"Động cơ là dầu nhỏ giọt." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Động cơ là dầu nhỏ giọt." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Động cơ là dầu nhỏ giọt." câu này tiếng anh dịch: The engine was trickling oil.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login