"Brian đã sẵn sàng sử dụng bất kỳ phương tiện nào để có được thứ anh ta muốn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Brian đã sẵn sàng sử dụng bất kỳ phương tiện nào để có được thứ anh ta muốn." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Brian đã sẵn sàng sử dụng bất kỳ phương tiện nào để có được thứ anh ta muốn." câu này dịch sang tiếng anh là: Brian was prepared to use any means to get what he wanted.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login