"Chúng tôi lấy tất cả các chai của chúng tôi để được tái chế." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Chúng tôi lấy tất cả các chai của chúng tôi để được tái chế." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi lấy tất cả các chai của chúng tôi để được tái chế." tiếng anh là: We take all our bottles to be recycled.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login