"Chúng tôi dự định đến thăm những tàn tích đáng kính của tu viện." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Chúng tôi dự định đến thăm những tàn tích đáng kính của tu viện." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi dự định đến thăm những tàn tích đáng kính của tu viện." câu này dịch sang tiếng anh là: We plan to visit the venerable ruins of the abbey.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login