"Ông đã bị làm suy yếu nghiêm trọng bởi bộ trưởng tài chính của mình." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Ông đã bị làm suy yếu nghiêm trọng bởi bộ trưởng tài chính của mình." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã bị làm suy yếu nghiêm trọng bởi bộ trưởng tài chính của mình." dịch sang tiếng anh: He has been fatally undermined by his own finance minister.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login