"Chúng tôi cần được giúp đỡ nhanh chóng!" tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Chúng tôi cần được giúp đỡ nhanh chóng!" câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi cần được giúp đỡ nhanh chóng!" tiếng anh câu này là:We need to get help quickly!
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login