"Hai đoàn tàu va chạm trực diện." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Hai đoàn tàu va chạm trực diện." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hai đoàn tàu va chạm trực diện." dịch câu này sang tiếng anh là: Two trains collided head-on.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login