"Chúng tôi phải cân nhắc lợi ích của chương trình so với chi phí." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Chúng tôi phải cân nhắc lợi ích của chương trình so với chi phí." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi phải cân nhắc lợi ích của chương trình so với chi phí." câu này dịch sang tiếng anh là: We have to weigh the benefits of the scheme against the costs.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login