"Sau đây xin vui lòng đến phía trước - John, Lisa và David." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Sau đây xin vui lòng đến phía trước - John, Lisa và David." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sau đây xin vui lòng đến phía trước - John, Lisa và David." tiếng anh câu này dịch: Will the following please come to the front -- John, Lisa, and David.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login