"Chúng tôi đã bị cáo buộc bởi vấn đề." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Chúng tôi đã bị cáo buộc bởi vấn đề." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã bị cáo buộc bởi vấn đề." tiếng anh dịch: We were foxed by the problem.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login