"Cha cô là một tháp sức mạnh với cô khi cuộc hôn nhân của cô tan vỡ." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Cha cô là một tháp sức mạnh với cô khi cuộc hôn nhân của cô tan vỡ." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cha cô là một tháp sức mạnh với cô khi cuộc hôn nhân của cô tan vỡ." tiếng anh câu này là:Her father was a tower of strength to her when her marriage broke up.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login