"Anh ấy không thể đối mặt với bất cứ ai vào lúc này, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Anh ấy không thể đối mặt với bất cứ ai vào lúc này, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy không thể đối mặt với bất cứ ai vào lúc này, đó là điều hoàn toàn dễ hiểu." câu này dịch sang tiếng anh:He just can't face anyone at the moment, which is perfectly understandable .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login