"Lý thuyết chọn lọc tự nhiên lần đầu tiên được đưa ra bởi Charles Darwin." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Lý thuyết chọn lọc tự nhiên lần đầu tiên được đưa ra bởi Charles Darwin." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Lý thuyết chọn lọc tự nhiên lần đầu tiên được đưa ra bởi Charles Darwin." câu này dịch sang tiếng anh là: The theory of natural selection was first propounded by Charles Darwin.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login