"Ông sống trong quỹ hưu trí, xa mọi người." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông sống trong quỹ hưu trí, xa mọi người." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông sống trong quỹ hưu trí, xa mọi người." dịch sang tiếng anh: He lives in retirement, away from everyone.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login