"Con mèo đã hành động rất kỳ lạ - tôi tự hỏi nếu nó bị bệnh." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Con mèo đã hành động rất kỳ lạ - tôi tự hỏi nếu nó bị bệnh." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Con mèo đã hành động rất kỳ lạ - tôi tự hỏi nếu nó bị bệnh." dịch câu này sang tiếng anh: The cat's been acting really strange - I wonder if it's sick.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login