"Ông ý thức được giá trị nghệ thuật của các vở kịch của mình." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Ông ý thức được giá trị nghệ thuật của các vở kịch của mình." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông ý thức được giá trị nghệ thuật của các vở kịch của mình." tiếng anh dịch: He was conscious of the artistic value of his plays.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login