"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Ben sẽ ở đó." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Ben sẽ ở đó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Ben sẽ ở đó." câu này dịch sang tiếng anh:I felt relieved that Ben would be there.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login