"Trong khi chúng ta đang nói về vấn đề tiền bạc, tôi có thể hỏi khi nào bạn sẽ hoàn trả khoản vay không?" tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Trong khi chúng ta đang nói về vấn đề tiền bạc, tôi có thể hỏi khi nào bạn sẽ hoàn trả khoản vay không?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong khi chúng ta đang nói về vấn đề tiền bạc, tôi có thể hỏi khi nào bạn sẽ hoàn trả khoản vay không?" tiếng anh dịch: While we are on the subject of money, may I ask when you will repay the loan?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login