"Kế hoạch đã được sự chấp thuận của chính quyền nhà trường." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Kế hoạch đã được sự chấp thuận của chính quyền nhà trường." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Kế hoạch đã được sự chấp thuận của chính quyền nhà trường." câu này dịch sang tiếng anh là: The plan had the approval of the school authorities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login