"Chúng tôi đã đạt được mục tiêu 50.000 đô la, nhờ sự hào phóng của công chúng." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Chúng tôi đã đạt được mục tiêu 50.000 đô la, nhờ sự hào phóng của công chúng." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã đạt được mục tiêu 50.000 đô la, nhờ sự hào phóng của công chúng." tiếng anh là: We've reached our goal of $50,000, thanks to the generosity of the public.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login