"Một trong những bức ảnh trị giá 50.000 đô la." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Một trong những bức ảnh trị giá 50.000 đô la." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một trong những bức ảnh trị giá 50.000 đô la." tiếng anh dịch: One of the pictures is worth $50,000.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login