"Tôi chưa bao giờ đăng ký để xem rằng schooldays là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bạn." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi chưa bao giờ đăng ký để xem rằng schooldays là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bạn." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi chưa bao giờ đăng ký để xem rằng schooldays là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của bạn." dịch câu này sang tiếng anh: I have never subscribed to the view that schooldays are the happiest days of your life.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login