"chứng từ không thể chuyển nhượng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "chứng từ không thể chuyển nhượng" tiếng anh nói thế nào? Đa tạ nha.
8 years ago
Asked 8 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chứng từ không thể chuyển nhượng đó là: non-negotiable document
Answered 8 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login