"Cô đi chầm chậm dọc theo con đường, váy cô len lỏi trong bùn." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Cô đi chầm chậm dọc theo con đường, váy cô len lỏi trong bùn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đi chầm chậm dọc theo con đường, váy cô len lỏi trong bùn." tiếng anh câu này dịch: She walked slowly along the path, her skirt trailing in the mud.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login