"Vì chúng tôi không nhất trí về vấn đề này, hãy bỏ phiếu cho vấn đề này." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Vì chúng tôi không nhất trí về vấn đề này, hãy bỏ phiếu cho vấn đề này." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vì chúng tôi không nhất trí về vấn đề này, hãy bỏ phiếu cho vấn đề này." câu này tiếng anh là: As we are not unanimous for this matter, let's vote on it.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login