"Số tiền thu được từ buổi hòa nhạc sẽ được dùng để làm từ thiện." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Số tiền thu được từ buổi hòa nhạc sẽ được dùng để làm từ thiện." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Số tiền thu được từ buổi hòa nhạc sẽ được dùng để làm từ thiện." câu này tiếng anh dịch: The proceeds of the concert will go to charity.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login