"Họ đang đánh bạc với Johnson để phù hợp với trò chơi vào thứ bảy." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Họ đang đánh bạc với Johnson để phù hợp với trò chơi vào thứ bảy." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đang đánh bạc với Johnson để phù hợp với trò chơi vào thứ bảy." câu này dịch sang tiếng anh:They're gambling on Johnson being fit for Saturday's game.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login