"Anh sải bước qua vài vũng mưa trên đường về nhà." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Anh sải bước qua vài vũng mưa trên đường về nhà." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh sải bước qua vài vũng mưa trên đường về nhà." tiếng anh là: He strode across several rain puddles on his way home.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login