"Sự cạnh tranh giữa các công ty kinh doanh phát triển mạnh mẽ hơn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Sự cạnh tranh giữa các công ty kinh doanh phát triển mạnh mẽ hơn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Sự cạnh tranh giữa các công ty kinh doanh phát triển mạnh mẽ hơn." tiếng anh câu này dịch: Rivalry among business firms grew more intense.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login