"Ông giới thiệu chúng tôi với một số nông dân đáng kể." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông giới thiệu chúng tôi với một số nông dân đáng kể." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông giới thiệu chúng tôi với một số nông dân đáng kể." câu này tiếng anh dịch: He introduced us to a number of substantial farmers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login