"Nếu anh ta không sửa chữa theo cách của mình, anh ta sẽ được yêu cầu rời đi." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Nếu anh ta không sửa chữa theo cách của mình, anh ta sẽ được yêu cầu rời đi." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nếu anh ta không sửa chữa theo cách của mình, anh ta sẽ được yêu cầu rời đi." dịch câu này sang tiếng anh: If he doesn't mend his ways, he'll be asked to leave.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login