"Phân phát thực phẩm cho những người vô gia cư là một hành động của lòng thương xót." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Phân phát thực phẩm cho những người vô gia cư là một hành động của lòng thương xót." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phân phát thực phẩm cho những người vô gia cư là một hành động của lòng thương xót." dịch câu này sang tiếng anh là: Distributing food among the homeless was an act of mercy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login