"Tôi đưa cho ông chủ để sao chép." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Tôi đưa cho ông chủ để sao chép." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi đưa cho ông chủ để sao chép." dịch câu này sang tiếng anh là: I gave him the master to copy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login