"Cô ấy được bảo là đến lúc 8 giờ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô ấy được bảo là đến lúc 8 giờ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy được bảo là đến lúc 8 giờ." câu này tiếng anh là: She was told to arrive at 8 o'clock on the dot.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login