"Khí hậu sa mạc hỗ trợ cuộc sống thực vật ít." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Khí hậu sa mạc hỗ trợ cuộc sống thực vật ít." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khí hậu sa mạc hỗ trợ cuộc sống thực vật ít." câu này tiếng anh dịch: The desert climate supports little plant life.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login