"Du lịch đã ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa của hòn đảo." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Du lịch đã ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa của hòn đảo." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Du lịch đã ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa của hòn đảo." câu này dịch sang tiếng anh là: Tourism has had far-reaching effects on the island's culture.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login