"Tên của ông đã xuất hiện trong nhà máy tin đồn như là một giám đốc có thể cho dự án." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Tên của ông đã xuất hiện trong nhà máy tin đồn như là một giám đốc có thể cho dự án." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên của ông đã xuất hiện trong nhà máy tin đồn như là một giám đốc có thể cho dự án." tiếng anh là: His name has come up in the rumour mill as a possible director for the project.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login