"Hãy tưởng tượng cảnh vui vẻ khi họ được đoàn tụ với cô con gái đã mất." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Hãy tưởng tượng cảnh vui vẻ khi họ được đoàn tụ với cô con gái đã mất." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hãy tưởng tượng cảnh vui vẻ khi họ được đoàn tụ với cô con gái đã mất." tiếng anh dịch: Imagine the joyful scene when they were reunited with their lost daughter.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login