"Không có gì giống như được trước." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Không có gì giống như được trước." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có gì giống như được trước." dịch câu này sang tiếng anh là: There's nothing like being beforehand.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login