"Công ty đã giới thiệu thử nghiệm thuốc ngẫu nhiên của nhân viên của mình." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Công ty đã giới thiệu thử nghiệm thuốc ngẫu nhiên của nhân viên của mình." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công ty đã giới thiệu thử nghiệm thuốc ngẫu nhiên của nhân viên của mình." tiếng anh là: The company has introduced random drug testing of its employees.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login