"Cô nghĩ sự trống rỗng có chủ ý giữa các dòng đại diện cho những điều mà David miễn cưỡng nói với cô." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô nghĩ sự trống rỗng có chủ ý giữa các dòng đại diện cho những điều mà David miễn cưỡng nói với cô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô nghĩ sự trống rỗng có chủ ý giữa các dòng đại diện cho những điều mà David miễn cưỡng nói với cô." tiếng anh dịch: She thought the deliberate blankness between the lines represented the things that David was reluctant to tell her.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login