"Tháng trước, các nhà lãnh đạo của Big Three US" tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tháng trước, các nhà lãnh đạo của Big Three US" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tháng trước, các nhà lãnh đạo của Big Three US" tiếng anh câu này dịch: Last month the leaders of the Big Three U.S
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login