"Quyết định của cô là một câu đố với anh ta." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Quyết định của cô là một câu đố với anh ta." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quyết định của cô là một câu đố với anh ta." câu này tiếng anh dịch: Her decision was a puzzle to him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login