"Có vẻ như chúng tôi không được chào đón ở đây." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Có vẻ như chúng tôi không được chào đón ở đây." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có vẻ như chúng tôi không được chào đón ở đây." dịch câu này sang tiếng anh là: It seems that we are not welcome here.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login