"Chúng tôi vội vã ra ngoài và hít vào không khí trong lành ngọt ngào." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chúng tôi vội vã ra ngoài và hít vào không khí trong lành ngọt ngào." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi vội vã ra ngoài và hít vào không khí trong lành ngọt ngào." câu này tiếng anh là: We rushed outside and gulped in the sweet fresh air.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login