"Cô có thể thấy rằng tất cả các cô gái khác đều xanh với sự ghen tị." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Cô có thể thấy rằng tất cả các cô gái khác đều xanh với sự ghen tị." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô có thể thấy rằng tất cả các cô gái khác đều xanh với sự ghen tị." tiếng anh dịch: She could see that all the other girls were green with envy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login