"Chúng tôi chỉ có 500 đô la, và điều đó không đủ gần để mua một máy quay mới." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Chúng tôi chỉ có 500 đô la, và điều đó không đủ gần để mua một máy quay mới." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi chỉ có 500 đô la, và điều đó không đủ gần để mua một máy quay mới." tiếng anh câu này là:We only had $500, and that was nowhere near enough to buy a new camcorder.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login